Ἡ ἠλεκτρονική διεύθυνση γιά τίς ἐνημερώσεις εἶναι:

 

floganew@otenet.gr